STEIGERS voor DAKWERKEN

Deze soort steigers worden meestal opgebouwd met modulaire steigers. De bedoeling van deze constructie is te voorzien in een doorlopend werkplatform die zich net onder de dakrand bevindt.

Het werkplatform is afgeschermd met hoge leuningen zodat ook de werkzaamheden op het dak beveiligd zijn.

Bij steigers die alleen voor dakwerkzaamheden worden gebruikt, kunnen de leuningen op de onderste steigerniveaus achterwege blijven omdat deze zones afgegrendeld zijn. Alleen de sectie waarin de de trapopgang is ingebouwd is aan alle kanten met leuningen afgesloten. Hierdoor verkrijgt men een veilige steigeropgang.

Het hoogste steigerniveau ligt maximaal 1,20 m onder de goot. De dakrand moet ten minste 0,70 m verwijderd zijn van de buitenleuningen

Ook bij gebouwen met puntgevels kunnen we een valbescherming voorzien.

Enkele montage voorbeelden…